Erkilet Camikebir Mah. Gevher Nesibe Cad. No: 7 Fırın Kiralama İhalesi
Erkilet Camikebir Mah. Gevher Nesibe Cad. No: 7 Fırın Kiralama İhalesi

                         KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile, aşağıda belirtilen muhammen bedel üzerinden kiraya verilecektir.

 

           İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 19.12.2017 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.              

           İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

 

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

 

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

 

Sıra

Mahallesi

M2

Niteliği

Muh. Bedel

Geç. Tem.

1

Erkilet Camiikebir Mahallesi Gevher Nesibe Caddesi No : 7

250,00

Fırın

  76.000,00 TL

2.280,00 TL