KOCASİNAN İLÇESİ HİMMETDEDE MAHALLESİ 3 PAFTA 21 PARSELE KAYITLI HİMMETDEDE CAMİİNİN RESTORASYONU YAPILMASI

 

BİNA RESTORASYONU YAPTIRILACAKTIR

 

KOCASİNAN BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/170389

İşin Adı

:

Kocasinan İlçesi Himmetdede Mahallesi 3 Pafta 21 Parsele Kayıtlı Himmetdede Camii'nin Restorasyonu Yapılması İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - 3-İ İstisna

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

GEVHER NESİBE MH. TEKİN SK. NO:10 38010

b) Telefon ve faks numarası

:

3522227000 - 3522328897

c) Elektronik posta adresi

:

basin@kocasinan.bel.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.kocasinan.bel.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet caminin restorasyon yapılması

b) Yapılacağı Yer

:

KOCASİNAN İLÇESİ HİMMETDEDE MAHALLESİ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

ç) İşin süresi

:

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

KAYSERİ/Kocasinan Belediyesi İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

27.04.2018 - 10:30

 

 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I,  işleri kabul edilecektir.