Mülkiyeti Belediyemize Ait 11 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi
Mülkiyeti Belediyemize Ait 11 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince, açık teklif usulü ihale ile, 3 yıllığına aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden  ayrı ayrı kiraya verilecektir.

İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 31.07.2018 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

 

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

 

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

 

S

Gayrımenkulün Adresi

Alanı m2

Niteliği

Muh. Bedel TL.

Geç. Tem. TL.

1

Eski Sanayi Mah. 6005. Cad. No: 30

9

Büfeyeri

5.500,00

165,00

2

Şeker Mah. Celaleddin Cad. No: 90

66

Büfeyeri

23.000,00

690,00

3

Şeker Mah. 6137. Sok. Park yanı Büfe

30

Büfeyeri

13.000,00

390,00

4

Şeker Mah. 6137. Sok. No:25

35

Büfeyeri

19.000,00

570,00

5

Şeker Mah. 6137. Sok. No:43

44

Büfeyeri

14.500,00

435,00

6

Şeker Mah. Celaleddin Cad. No: 84/A

20

Büfeyeri

8.500,00

255,00

7

Şeker Mah. Duman Sok. No: 21

50

Büfeyeri

14.000,00

420,00

8

Himmetdede Mah. Ankara Yolu Cad. No: 54/C

70

İşyeri

7.000,00

210,00

9

Kızık Mah. Pzarkaya Cad. No: 5

242

İşyeri

6.500,00

195,00

10

Yıldızevler Mah. Kocasinan Bul. Otogalericiler Sit

14.300

Açık Oto Pazarı

100.000,00

3.000,00

11

Erkilet Generalemir Mah. İsmail Tarman Parkı İçi

140

Kafeterya

9.000,00

270,00