Mülkiyeti Belediyemize Ait 5 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi
Mülkiyeti Belediyemize Ait 5 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi

                                                                         KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince, açık teklif usulü ihale ile, 3 yıllığına belirtilen muhammen bedeller üzerinden  ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Aşağıdaki listede 1. Sırada yer alan Cırgalan Mah. Sağlık Ocağı ihalesine o bölgeye Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından atanmış (görevlendirilmiş) Doktorlar katılabilecektir.

Aşagıdaki Listede 2. Sıradaki Barbaros Mah. Kafeterya İhalesine %50 Kamu ortaklığı bulunan şirketler katılabilecektir.

Aşağıdaki  listede 4. Sıradaki Bayramhacı Mah. Kaplıca işletmesi 1 yıllığına kiraya verilecektir.

Aşağıdaki listenin 5. sırasında yer alan Düğün salonu ve çay bahçesinin yanında yer alan sürücü kursları için yapılan dinlenme salonu, Düğün salonu ihalesine dahil değildir.

İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 20.11.2018 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

 

S

Gayrimenkulün Adresi

Alanı m2

Niteliği

Muh. Bed. TL

Geç. Tem.TL

1

Cırgalan Mah. Cırgalan Cad. No: 2/A

200,00

Sağlık Ocağı

5.000,00

150,00

2

Barbaros Mah. 3305. Sok. Gül Parkı İçi 5382 ada, 1 parsel

162,00

Kafeterya

5.000,00

150,00

3

Himmetdede Mah. 5179. Sok. No: 3

114,00

İşyeri

.5.000,00

150,00

4

Bayramhacı Mah. Hamamaltı Mevki 230 ada, 102 parsel

25.155,44

Kaplıca İşletmesi

70.000,00

2.100,00

5

Erkilet M. Akif Ersoy Mah. Aşık Hasan Cad. No: 60

800 + 850

Düğün Salonu Çaybahçesi

57.000,00

1.710,00