MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT HIRKA MAHALLESİNDE 2 ADET TARLA KİRALAMA İHALESİ
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT HIRKA MAHALLESİNDE 2 ADET TARLA KİRALAMA İHALESİ

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

             Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale  ile 10 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.

            İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 28.05.2019 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.             

            İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir.

            İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

 

S

Mahallesi

Ada/Par

Arazi

Alan m2

Muh. Bedel  TL.

Geçici Tem. TL.

1

Hırka Mah. Kızıltaş Mevkii

-/3390

Tarla

552.400,00

33.144,00

995,00

2

Hırka Mah. Kızıltaş Mevkii

-/3391

Tarla

73.200,00

4.392,00

132,00