Mülkiyeti Belediyemize Ait 24 Adet Boyacı Mahallesinde Tarla Kiralama İhalesi İlanı
Mülkiyeti Belediyemize Ait 24 Adet Boyacı Mahallesinde Tarla Kiralama İhalesi İlanı

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

           Mülkiyeti   Belediyemize    ait    olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet   İhale   Kanununun    45.   maddesi  gereğince,    açık teklif  usulü   ihale  ile     2 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.

           İhale,   Belediyemiz    Encümen    salonunda    Encümen  huzurunda,  11.06.2019  tarihinde,   Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.             

           İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.    

S.

Mahalle

Mevki

Cinsi

Ada

Parsel

Alanı m2

Muh. Bed. TL.

Geç. Tem. TL

1

Boyacı

Kaş

Tarla

11100

50

14.848,36

594,00

18,00

2

Boyacı

Hasanpınarı

Tarla

11103

39

29.377,96

990,00

30,00

3

Boyacı

Hasanpınarı

Tarla

11103

42

3.337,63

165,00

10,00

4

Boyacı

Hasanpınarı

Tarla

11103

55

9.223,04

330,00

10,00

5

Boyacı

Hasanpınarı

Tarla

11103

57

8.917,89

454,00

14,00

6

Boyacı

Hasanpınarı

Tarla

11104

2

8.040,97

330,00

10,00

7

Boyacı

Kamışlıbağ

Tarla

11104

180

6.295,78

225,00

10,00

8

Boyacı

Kamışlıbağ

Tarla

11104

190

16.561,55

660,00

20,00

9

Boyacı

Çukuryer

Tarla

11107

83

17.391,20

660,00

20,00

10

Boyacı

Ciğerpınarı

Tarla

11107

92

13.049,51

521,00

16,00

11

Boyacı

Ciğerpınarı

Tarla

11107

95

12.856,91

497,00

15,00

12

Boyacı

Ciğerpınarı

Tarla

11107

107

10.575,13

423,00

13,00

13

Boyacı

Ağtoprak

Tarla

11108

13

16.459,15

910,00

28,00

14

Boyacı

İcigediği

Tarla

11111

133

64.042,99

2.490,00

75,00

15

Boyacı

Killik

Tarla

11111

154

31.841,63

1.155,00

35,00

16

Boyacı

Gebik

Tarla

11114

58

18.611,10

743,00

23,00

17

Boyacı

Tilkideliği

Tarla

11114

98

3.407,76

137,00

10,00

18

Boyacı

Darnak

Tarla

11114

436

53.535,2

2.145,00

65,00

19

Boyacı

Darnak

Tarla

11114

443

26.938,22

990,00

30,00

20

Boyacı

Ören

Tarla

11119

11

2.247,52

90,00

10,00

21

Boyacı

Ören

Tarla

11119

19

3.693,9

165,00

10,00

22

Boyacı

Ören

Tarla

11119

51

6.104,51

248,00

10,00

23

Boyacı

Öğmeci

Tarla

11124

139

10.186,15

413,00

13,00

24

Boyacı

Pınarbaşı

Tarla

11124

239

6.113,67

248,00

10,00