Mülkiyeti Belediyemize Ait 60 adet taşınmazın açık teklif usulü ihale ile kiraya verilmesi
Mülkiyeti Belediyemize Ait 60 adet taşınmazın açık teklif usulü ihale ile kiraya verilmesi

                         KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

                 Mülkiyeti   Belediyemize  ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet   İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince,    açık teklif  usulü   ihale  ile, 3 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden  ayrı ayrı kiraya verilecektir.

           İhale,   Belediyemiz    Meclis    salonunda    Encümen  huzurunda, 17.09.2019  tarihinde,   Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

           İhaleye katılacaklardan istenilen evraklar ve geçici teminat 17.09.2019 tarihinde, saat 13,30 a kadar gelir servisimize teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra getirilen evraklar teslim alınmayacaktır.             

           İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

 

                               İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

 

S

Mahallesi

M2

Niteliği

Muh. Bedel

Geçici Temnt

1

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:4  

 20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

2

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:4/A

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

3

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:4/B

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

4

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:4/C

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

5

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

6

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7/A

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

7

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7/B

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

8

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7/C

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

9

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7/D

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

10

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:15

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

11

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:15/A

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

12

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:15/B

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

13

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:15/C

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

14

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:23

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

15

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:23/A

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

16

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:23/B

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

17

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:23/C

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

18

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:34

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

19

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:34/A

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

20

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:34/B

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

21

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:34/C

20,00

İşyeri

7.000,00

210,00

22

Ziya Gökalp Mah.   Zerdali     Sok. No: 8

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

23

Ziya Gökalp Mah.   Zerdali     Sok. No: 8/A

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

24

Ziya Gökalp Mah.   Zerdali     Sok. No: 8/B

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

25

Ziya Gökalp Mah.   Zerdali     Sok. No: 8/C

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

26

Ziya Gökalp Mah.   Pilot       Sok. No: 5/A

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

27

Ziya Gökalp Mah.   Pilot       Sok. No: 5/B

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

28

Ziya Gökalp Mah.   Pilot       Sok. No: 5/C

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

29

Ziya Gökalp Mah  . Pilot       Sok. No: 5/D

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

30

Ziya Gökalp Mah. Pilot Çıkmz Sok. No: 8

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

31

Ziya Gökalp Mah. Pilot Çıkmz Sok. No: 8/A

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

32

Ziya Gökalp Mah. Pilot  Çıkmazı  No: 8/B

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

33

Ziya Gökalp Mah. M.Egemenlik Cad. No: 15/A

30,00

İşyeri

11.000,00

330,00

34

Ziya Gökalp Mah. M. Egemenlik Cad. No: 15/B

30,00

İşyeri

11.000,00

330,00

35

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

36

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6/A

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

37

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6/B

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

38

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6/C

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

39

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6/D

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

40

Ziya Gökalp Mah.   Meral     Sok. No: 23

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

41

Ziya Gökalp Mah.   Meral     Sok. No: 23/A

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

42

Ziya Gökalp Mah.   Meral     Sok. No: 23/B

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

43

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 5

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

44

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

45

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/A

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

46

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/B

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

47

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/C

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

48

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/D

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

49

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/E

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

50

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/F

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

51

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/G

20,00

İşyeri

6.000,00

180,00

52

Ziya Gökalp Mah.   Emekçi   Sok. No:11

20,00

İşyeri

9.000,00

270,00

53

Cırgalan Mah. 362. Sok. No: 1

120,00

İşyeri

24.000,00

720,00

54

Cırgalan Mah. 362. Sok. No: 1/C

40,00

İşyeri

8.000,00

240,00

55

Himmetdede Mah. Ankara Yolu No: 54/A

124,00

İşyeri

15.000,00

450,00

56

Mithatpaşa Mah. 6709 ada, 74 parsel

2.798,35

Tarla

650,00

19,50

57

Mithatpaşa Mah. 6709 ada, 77 parsel

3.679,58

Tarla

1.000,00

30,00

58

Mithatpaşa Mah. 6709 ada, 93 parsel

6.654,53

Tarla

2.000,00

60,00

59

Mithatpaşa Mah. 6709 ada, 97 parsel

5.586,76

Tarla

1.500,00

45,00

60

Mithatpaşa Mah. 6709 ada, 103 parsel

10.875,64

Tarla

1.500,00

45,00