Mülkiyeti Belediyemize Ait 1 Adet Taşınmazın Açık Teklif Usulü İhale ile Kiraya Verilmesi

                                   KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

                      Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmaz,  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince, açık teklif usulü ihale ile, aşağıda belirtilen muhammen bedel üzerinden 3 yıllığına kiraya verilecektir.

İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 17.09.2019 tarihinde, Salı günü saat 15.15’de yapılacaktır.

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

 

Gayrımenkulün Adresi

Alanı m2

Niteliği

Muh. Bedel TL

Geç. Teminat TL

Mahzemin Mah. Şükrü Sevinç Cad. No: 17

260,00

Fırın

6.500,00

1.000,00