Mülkiyeti Belediyemize Ait 28 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi İlanı
Mülkiyeti Belediyemize Ait 28 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi İlanı

             KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince, açık teklif usulü ihale ile, aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden  ayrı ayrı kiraya verilecektir.

             İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 21.01.2020 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

             İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

             Listemizin 28. Sırasındaki Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 B Blok 1. Kattaki çay ocağı ihalesine sadece %50 Kamu ortaklığı bulunan şirketler veya kuruluşlar katılabilecektir.

            İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

            1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

            2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

            3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

           4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

           5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

Sıra

                     Gayrimenkulün Adresi

Alan m2

Niteliği

Muh. Bedel

Geç. Tem.

1

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 10 Nolu

 20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

2

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 11 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

3

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 12 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

4

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 13 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

5

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 14 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

6

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 16 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

7

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 17 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

8

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 18 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

9

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 19 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

10

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 20 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

11

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 21 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

12

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 22 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

13

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 23 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

14

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 24 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

15

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 25 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

16

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 26 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

17

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 27 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

18

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 28 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

19

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 29 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

20

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 30 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

21

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 31 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

22

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 32 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

23

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 33 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

24

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 34 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

25

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 35 Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

26

Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 36  Nolu

20,00

İşyeri

7.250,00

217,50

27

Barbaros Mah. Depo Cad. 3/B Nolu

  80,00

İşyeri

4.500,00

135,00

 28

Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 Kocasinan Belediyesi Bblok 1. Kat 130 Nolu

  20,00

   Çay Ocağı

2.400,00

72,00