Metruk Yapı İlanı(17.01.2020)

 

             SAYIN: Mustafa BEKAR ve Hissedarları

                     Argıncık Mahallesi 163. Sokak No:9-9A

                                               KOCASİNAN /KAYSERİ

      Argıncık Mahallesi 163. Sokak No:9 ve 9A ( 2538 ada 7 parsel ) adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 14.01.2020 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 30 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

SAYIN: Fatma KARAARSLAN ve Harun GÖK

                  Argıncık Mahallesi 6224. Sokak No:14

                                           KOCASİNAN /KAYSERİ

      Argıncık Mahallesi 6224. Sokak No:14 ( 2664 ada 8 parsel ) adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 14.01.2020 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 30 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.