KOCASİNAN BELEDİYESİ 2025-2029 STRATEJİK PLAN VATANDAŞ KATILIM ANKETİ

Değerli Katılımcı;

Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planı hazırlanırken sizlerin görüşleriyle sorunları, iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir.

Anket sonuçlarının kullanılmasında gizliliğe riayet edilecek ve tutulacak kayıtlarda görüşme yapılan kişilerin isimlerine yer verilmeyecektir.

Anketimiz, toplam 14 temel sorudan oluşmaktadır ve tüm soruların cevaplandırılması önem arz etmektedir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

GENEL BİLGİLER


DEĞERLENDİRME SORULARI

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Kent Planlama ve Proje Hizmetleri
Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri
Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Hizmetleri
Kültür Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
Veterinerlik Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Geri Dönüşüm Hizmetleri
Denetim ve Kontrol Hizmetleri
E-belediyecilik Hizmetleri
Diğer


Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Kent Planlama ve Proje Hizmetleri
Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri
Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Hizmetleri
Kültür Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
Veterinerlik Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Geri Dönüşüm Hizmetleri
Denetim ve Kontrol Hizmetleri
E-belediyecilik Hizmetleri
Diğer

ANKETİMİZ BİTMİŞTİR. KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.