E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-Yardım
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

Mahalli idareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda derece ve adetleri belirtilen unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması uygun görülmüştür.

Başkanlığımızda görevli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının duyurulmasını, ilan edilecek kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personelin başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Müracaat edeceklerin en geç 22.01.2021 Cuma günü saat:16.00’a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurdukları kadronun unvanını ve derecesini belirtir şekildeki dilekçe ve diploması(mezuniyet belgesi) ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntıları için tıklayınız.