E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Mülkiyeti Belediyemize Ait 6 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi
Mülkiyeti Belediyemize Ait 6 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi

                         KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.

            İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 06.12.2022 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.     

           İhaleye katılacaklardan istenilen evraklar ve geçici teminat, 06.12.2022 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Gelir Servisimize teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra getirilen evraklar teslim alınmayacaktır             

           İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların ikametgah belgesi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale katılımcısı vekaleten katılıyor ise vekaletname aslı.

 

S

Taşınmazın Adresi

  Alanı m2

  Niteliği

  Muh. Bed. TL

  Geç. Tem. TL

1

Ahievran Mah. 746. Sok. No: 19/B

   35,00

   İşyeri

      37.000,00

   1.110,00

2

Ahievran Mah. 746. Sok. No: 19/C

   35,00

   İşyeri

      37.000,00

   1.110,00

3

Ahievran Mah. 746. Sok. No: 19/C

   35,00

   İşyeri

      58.000,00

   1.740,00

4

Yunusemre Mah. Derman Sok. No: 24

   51,99

   İşyeri

   120.000,00

   3.600,00

5

Yunusemre Mah. Derman Sok. No: 24/A

   51,99

   İşyeri

   120.000,00

   3.600,00

6

Yunusemre Mah. Derman Sok. No: 24/B

   51,99

   İşyeri

   120.000,00

   3.600,00