23.09.2018 tarihinde Yapılan Unvan Değişikliği yazılı sınav sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan Belediyemiz personelleri

İLAN

23.09.2018 tarihinde Yapılan Unvan Değişikliği yazılı sınav sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan  Belediyemiz personellerine Unvan Değişikliği sözlü sınavı  03.12.2018 tarih, saat 10:00 Toplantı Salonunda yapılacaktır.

12.10.2018 tarihi itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü internet adresinde yayınlanan sınav sonuçlarına göre  Unvan Değişikliği Sözlü Sınava aşağıda isimleri belirtilen personeller hak kazanmıştır.

 31.08.2013 tarih 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen konular hakkında  Unvan Değişikliği Sözlü sınavı yapılacak olup,  sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu aritmetik ortalaması alınarak sözlü puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

 

S.N.

ADI SOYADI

             Ünvanı

B. NOTU

1

Fatma  SANCAK

             Memur

95

2

Adem  BAYKARA

             Zabıta Memuru

66,67

3

Sevil  SADIÇ

             Bilgisayar İşl.

75

4

Önder  ÖZCAN

             Bilgisayar İşl.

63,33

 

 

Unvan değişikliği Sözü sınav Sorularının alanları ;

 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu.

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,