İLÇEMİZ SINIRLARINA AİT METRUK YAPI İLANİ

                                                                                         SAYIN: Arife Koç

                                                                         Ziya Gökalp Mah. Hatay Sok. No:8

                                                                                     KOCASİNAN /KAYSERİ

           Ziya Gökalp Mah. Hatay Sok. No:8   ( 4948 ada 3 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 25.07.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan  olunur.

 

 

         

                                                          SAYIN: HACI ARAP MESCİDİ VAKFI ve EMRULLAH SONAY

                                                                     Uğurevler Mah. 241. Sokak  No: 33

                                                                                   KOCASİNAN /KAYSERİ

Uğurevler Mah. 241. Sokak  No: 33 ( 3247 ada 16 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 12.07.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

                                                                SAYIN: Mustafa Barış Mirasçıları Ve Hissedarları

                                                                      Yemliha Mahallesi Fuzuli 1.Sokak No:9                                                            

                                                                                     KOCASİNAN /KAYSERİ

           Yemliha Mahallesi Fuzuli 1.Sokak No:9 (219 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 17.07.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

 

                                                                                SAYIN: Ramazan Akyüz

                                                                             Uğurevler Mah.292. Sk.No:4

                                                                               KOCASİNAN /KAYSERİ

             Uğurevler Mah.292. Sk.No:4  ( 3225 ada 7 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 22.07.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.