Mülkiyeti Belediyemize Ait 1 Adet Sosyal Tesis Kiralama İhalesi İlanı
Mülkiyeti Belediyemize Ait 1 Adet Sosyal Tesis Kiralama İhalesi İlanı

            KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

             Mülkiyeti   Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazılı taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet   İhale   Kanununun    45.   maddesi  gereğince,    açık teklif  usulü   ihale  ile, 3 yıllığına, yıllık, muhammen bedeller  üzerinden  kiraya verilecektir.

           İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 28.01.2020 tarihinde, Salı günü saat 14:05’de yapılacaktır.             

           İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

           Not: İhaleye sadece %50 Kamu ortaklığı olan şirketler katılabilecektir.

           İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

           1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

           2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

           3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

           4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

           5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

S

Gayrımenkulün Adresi

Alanı m2

Niteliği

Muh. Bedel

Geç. Teminat

1

Yakut Mahallesi, Akmescit Caddesi, No: 4

1.545,00

Sosyal Tesis

18.000,00 TL.

540,00 TL.