Mülkiyeti Belediyemize Ait 5 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi İlanı
Mülkiyeti Belediyemize Ait 5 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi İlanı

            KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince, açık teklif usulü ihale ile, aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden  ayrı ayrı kiraya verilecektir.

            İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 28.01.2020 tarihinde, Salı günü saat 14.10’de yapılacaktır.

            İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

            İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

           1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

           2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

           3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

           4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

           5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

S

Adres

Alan m2

Nitelik

Muh. Bed. TL.

Geç. Tem. TL

1

Yenişehir Mah. Merih Cad.  No: 55/A

58,00

İşyeri

43.500,00

1.305,00

2

Yenişehir Mah. Merih Cad.  No: 55/B

46,50

İşyeri

34.875,00

1.047,00

3

Yenişehir Mah. Merih Cad.  No: 55/C

50,00

İşyeri

37.500,00

1.125,00

4

Yenişehir Mah. Merih Cad.  No: 55/D

54,00

İşyeri

40.500,00

1.215,00

5

Yenişehir Mah. Merih Cad.  No: 55/E

55,00

İşyeri

41.250,00

1.238,00