METRUK YAPI İLANI (24.01.2020 )

                                                    (Maliye Hazinesi Adına kayıtlı Metruk yapı)

                                                  Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı üzeri

                                                                                     KOCASİNAN /KAYSERİ

     Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı üzeri  Tapuda 6330 ada 3 parsel   adresinde bulunan 775 Sayılı Gecekondu kanunun 18. Maddesine tabi olan metruk yapının yıkılacak derecede olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince  17.01.2020 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 30 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

 

                                  SAYIN: Hülya ÖZDEMİR  ve Osman DOĞAN

                                            Argıncık Mah. 200. Sokak No: 21 ve 23 

                                                                                     KOCASİNAN /KAYSERİ

       Argıncık Mah. 200. Sokak No: 21 ve 23 adresinde (Tapuda 2565 ada 34 parsel)   adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 16.01.2020 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 30 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

 

                                     SAYIN: Mustafa MUTLU, Mirasçıları  ve  Hissedarları

                                                           Yavuz Mah. Yeşilhisar Sokak No: 14 

                                                                                     KOCASİNAN /KAYSERİ

       Yavuz Mah. Yeşilhisar Sokak No: 14 adresinde (Tapuda 631 ada 11 parsel)   adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 16.01.2020 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 30 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

 

                                                      SAYIN: Nezir POYRAZ

                                     Yıldızevler Mah. 304. Sokak No:4 ve 305. Sokak No: 40 

                                                                                     KOCASİNAN /KAYSERİ

      

 Yıldızevler Mah. 304. Sokak No:4 ve 305. Sokak No: 40 adresinde (Tapuda 2678 ada 2 parsel)   adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 23.01.2020 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 30 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

                                                    SAYIN: Şükran HASALTIN  ve Nuran HASALTIN

                                                         Yeşil Mah. Yüksel Sokak No:165 

                                                                                     KOCASİNAN /KAYSERİ

       Yeşil Mah. Yüksel Sokak No:165 adresinde (Tapuda 3500 ada 2 parsel)   adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince 22.01.2020 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 30 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.