E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Çevre Çalışmaları

Kocasinan Belediyemiz Temiz bir Çevre adına bir çok alanda çalışma yapılmaktadır. Bunların en önemlileri Çöplerin zamanında alınması , Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, Bitkisel atık yağların toplanması, Atık Pillerin biriktirilmesi ve Elektronik atıkların ayrı alınması, Atık lastiklerin ayrı alınmasını sıralayabiliriz. Bunları ayrı ayrı değerlendirecek olursak;

 

1’      Çöplerin zamanında alınması: Kocasinan Belediyemiz sınırları içerisinde günlük ortalama 350 ton evsel katı atık toplanmaktadır.  39 adet sıkıştırmalı çöp kamyonumuzla hizmet verilmektedir. Toplanan bölgenin nüfus ve araç yoğunluğuna göre saatleri ayarlanarak ilçe sakinlerimizi en az rahatsız edecek şekilde toplanmaktadır.  Bu sayede gürültü kirliliği ve trafik yoğunluğu minimuma indirilerek hizmet verilmektedir. Bölgemizdeki  Nüfus yoğunluğu ve yapılaşma göz önüne alınarak metal konteyner, plastik konteyner yada yer altı konteynırı konulmaktadır.

 

2’      Ambalaj atıklarının ayrı toplanması: Kocasinan Belediyemiz sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları Evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla, iş yerleri  ve kamu kurumlarında iç mekan kutuları, marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla ambalaj atıkları toplanmaktadır. Bölgemizde günlük 20 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları toplanmakta ve Belediyemiz bünyesinde kurulan Toplama ayırma tesisimiz olan KAYÇEV Çevre Teknolojileri A.Ş.  ile ekonomimize kazandırılmaktadır. Ambalaj atıkları ayrı toplanarak günlük çıkan çöp miktarı azaltılarak hem ekonomimiz kazanmakta hem de Kayseri Büyük Şehir Belediyemiz bünyesinde Düzenli Çöp depo alanımızın ömrü uzatılmaktadır.                                                                                                     Bölgemizde temiz bir çevre adına Ambalaj atıklarının ayrı toplanması için bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar ev iş yerlerinde broşür ve yüz yüze görüşüleler yapılmakta ve okullarda ise teknik gezi ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ağaç yaşken eğilir sözünü kendimize slogan edinerek  2015’2016 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 9 İlkokulumuzun 3. Sınıf öğrencilerine eğitim verdik ve 2. Yarı yılında kalan tüm okullarımızın  öğrencilerine eğitim vermeyi planlamaktayız.

 

3’      Bitkisel Atık yağların ayrı toplanması: 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyumuzu kirletmektedir.  Aynı zamanda atık su giderlerine dökülen atık yağlar ciddi tıkanmalara sebep olmakta Kayserimizin atık su arıtma tesisinde ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu kadar ciddi bir kirletici Çevremizi , sularımızı kirletmeme adına ayrı biriktirilip toplama çalışması yapılmaktadır. Çalışmalarımız; İş yerleri Lokantalar yemek hanelere Atık yağ toplama kutuları verilmekte, hanelerde iste gelen talepler doğrultusunda adreslerinden alınmaktadır.  Bölgemizde yıllık ortalama 25 ton bitkisel atık yap toplanmaktadır. Toplanan atık yağlar Çevre lisanslı firmalara verilmekte ve Biodizel yakıta dönüşmektedir. Bu sayede bir kirletici ekonomiye kazandırılmış olur.

 

4’      Atık Piller: Pillerde bulunan  cıva, kadmiyum, çinko, kurşun, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt Elementleri bulunmaktadır. Bu elementler çevremize ve sağlığımıza  ciddi zararlar vermektedir. Doğaya atılan pil Ekosistemde toprağın bünyesine ordanda canlıların bünyesine geçerek zehir etkisi yaratabilmektedir. Toprakta çözünen ağır metaller çevremizi kirlettiği gibi topraktan yeraltı sularımıza kadar kirletebilmektedir. Bu yüzdende ayrı biriktir. Kocasinan Belediyemizce Tap derneği işbirliğiyle bölgemizde atık pil ayrı toplanmaktadır. Teşvik amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle yazları Muhtarlıklar ve Cami kurslarında, Eğitim Öğretim Döneminde iste okullarımızda Çeşitli kampanyalar düzenlenmektedir.  Bu kampanyalar sayesinde gerekli bilinçlendirme ve teşvik oluşmaktadır. Bölgemizde yıllık yaklaşık 700 kg atık pil ayrı toplanılarak TAP’a teslim edilmektedir.

 

5’      Elektronik atıkların ayrı toplanması: Bünyesinde bir çok ağır metal barındıran cihazlar çöp veya Çevre atıldığı taktirde ciddi zararlar oluşturmakta bunun önüne geçmek için Kocasinan Belediyemizce Elektronik atıklar ayrı toplatılmaktadır. İlçemiz sakinlerinden gelen taleplerce adresten alınmakta ve ayrı biriktirilerek Çevre lisanslı firmalara teslim edilmektedir.

 

6’      Atık lastikler: Kocasinan Belediyemizce Çevreye ciddi zararları bulunan lastikler Çöpe ve çevreye atılması önlemektedir.  Atık lastiğin oluştuğu iş yerleri Çevre Şehircilik Bakanlığımızca yetkilendirilmiş LASDER derneğinin tarafından belirlenen firmalara teslim edilmesi sağlanmaktadır.  Kocasinan Belediyemize ait hizmet araçlarından oluşan ömrünü tamamlamış lastiklerde aynı şekilde yetkili firmalara atık teslim tutanağı karşılığı teslim edilmekte ve çevre kirletmesi önlenmektedir.